Počkejte na automatické přesměrování, nebo klikněte Zde

EET zdarma pro malé živnostníky, podnikatele a firmy

1. Založení firmy. Na úvodní stránce kliknete na tlačítko "Registrace nové firmy". Do formuláře zadáte daňové identifikační číslo, které je u živnostníků většinou ve tvaru CZ následovaným bez mezery rodným číslem, ve kterém se neuvádí lomítko. (např. CZ7812024121) a dále si zvolíte nějaké heslo, které uvedete do dvou políček pro heslo. Program ověří, že zadané DIČ ještě není registrované a založí vám účet v systému EET On-Line. Po kliknutí na druhé tlačítko Dále ještě doplníte název firmy, adresu, e-mail, číslo pokladny, číslo provozovny a to, zda jste nebo nejste plátci DPH. Kliknutím na tlačítko Uložit se vše zapíše do databáze. Údaje o DIČ a číslech pokladny s provozovnou byste měli zadat stejně, jako je máte registrované u daňové správy, která vám vytvořila soubor s certifikátem. 2. Práce s menu a přihlášení / odhlášení. Po registraci firmy vás systém rovnou přihlásil. V horní části obrazovky vidíte v modrém rámu hlavní menu programu. To bude zmiňováno i v dalších bodech této nápovědy. Poslední položkou tohoto menu je volba Odhlásit, kterou můžete z programu odejít. Opět se přihlásíte na úvodní obrazovce, kde nahoře vyplníte položku DIČ a položku Heslo přesně tak, jak jste je zadali při registraci v bodě 1 výše. Nakonec klinete na Přihlásit a program Vás opět přihlásí. 3. Nahrání certifikátu. Pokud chcete systém nejprve otestovat, tento krok zatím přeskočte. Vrátíte se k němu až poté, co se rozhodnete systém EET-Online používat naostro. Nahrání certifikátu se provádí v horním menu kliknutím na předposlední volbu Certifikáty. V zeleném rámu kliknete na tlačítko Procházet a na disku vyhledáte soubor s certifikátem, který máte od daňové správy. Poznáte jej i tak, že má koncovku .p12 (pokud máte ve windows zapnuté zobrazování přípon souborů). Do políčka Heslo zadáte heslo k vašemu certifikátu (volili jste jej když jste si o certifikát žádali u daňové správy). Jedná se o heslo k certifikátu, nikoli o přihlašovací heslo do našeho systému EET-online. Poté kliknete na tlačítko Uložit nový certifikát. Soubor se nahraje na server a nahoře ve žlutém rámu kliknete na tlačítko Test certifikátu a hesla. Tím se ověří, že program umí s certifikátem pracovat a souhlasí zadané heslo. Kdyby se vám systém EET-Online po čase přestal líbit, tak tlačítkem "Smaž můj ostrý certifikát ze serveru" uvedete systém zpět do testovacího režimu, jako kdybyste do něj certifikát nikdy nenahráli. Když se do něj pak 3 měsíce nepřihlásíte, vaše registrace se sama smaže. 4. Vytváření účtenek. Tuto část programu budete používat úplně nejčastěji. Je dostupná v horním menu přes tlačítko "Nová účtenka". Zde ve spodním menu vidíte formulář Vložení nové položky do dokladu. Stačí napsat jméno položky (například Šroubovák), cenu za kus (např. 52) a počet prodávaných kusů (např. 1). Plátci daně ještě mohou změnit sazbu DPH z výchozích 21% na případnou jinou. Nakonec kliknete na Vložit a zboží se vloží do nové účtenky. Její obsah se zobrazí v hornějším zeleném rámu. Takto vložíte postupně všechny prodávané položky. Kdyby Vás ruční vypisování údajů přestalo bavit, kliknete dole na tlačítko Číselník prodávaného zboží. Otevře se okno, ve kterém můžete zadat jména, ceny a plátci i sazby daně pro nejčastěji prodávané položky, abyste jejich názvy a ceny již příště nemuseli vypisovat ručně. Názvy doporučujeme zadávat kratší a výstižné. Počet položek v číselníku není omezen. Až budete hotovi, kliknete v horním menu na "Nová účtenka" a vidíte, že přibyl žlutý rám se seznamem zboží, které jste do číselníku zadali. Jedním kliknutím tak můžete položku vložit do dokladu. Pokud jí chcete vložit vícekrát, kliknete na ní opakovaně a na účtence se povýší počet kusů tohoto zboží, které bude modře zvýrazněno. Pokud se při zadávání položek do účtenky spletete, tak v řádku s chybnou položkou jednoduše kliknete na "Smaž" a řádek se z rozpracované účtenky vymaže. Celou rozpracovanou účtenku můžete zrušit tlačítkem "Storno účtenky". Jakmile máte účtenku kompletní, kliknete na tlačítko "Hotovo, poslat do EET a tisk". Program se nyní pokusí navázat spojení se serverem daňové správy a účtenku mu odeslat, přičemž se prokáže vašim DIČ, nahraným certifikátem a heslem. Pokud jste svůj certifikát ještě nenahráli, nevadí, použije se testovací režim. Výsledek spojení se serverem EET se pak do 10 vteřin zobrazí v novém rámu. Proběhlo-li vše správně, obdrží program od daňové správy kód FIK a zobrazí Vám jej spolu s hlášením o úspěšnosti na obrazovce. Poté můžete tlačítkem "Tisk účtenky zákazníkovi" doklad vytisknout na normální tiskárně, kterou máte u počítače. Doklad bude obsahovat kódy FIK a BKP. V případě neúspěchu odeslání dokladu do serveru EET je zobrazen podrobný popis chyby (např. výpadek spojení, chyba certifikátu, špatné heslo, špatné DIČ atd. atd.). Takže buď můžete účtenku vytisknout ve zjednodušeném režimu, kdy nebude obsahovat FIK, ale jen BKP a navíc dlouhý kód PKP. Nebo můžete tlačítkem "Zkus poslat účtenku do EET znovu" provést další pokus o odeslání. Nezapomeňte, že účtenky, které se nepodařilo do EET odeslat, musíte zaslat do 48 hodin znovu. Tuto volbu nejdete v menu "Vydané účtenky" - viz níže. Vytištěná účtenka obsahuje v hlavní části klasické údaje jaké mají na účtenkách být. Tedy identifikace vás jako prodejce (jméno, adresa, dič, atd. atd.) Dále pak seznam položek, množství a ceny, které jsou u plátců DPH doplněny o rozepsáním na daňový základ a daň. Pod seznamem je celková cena a u plátců DPH ještě rozpis základů a daní pro jednotlivé sazby (21%, 15%, 10% a osvobozeno). Dále pak i datum prodeje a datum zaevidování tržby do EET (pokud se spojení podařilo). Nakonec, jak již bylo řečeno, je uveden režim tržby (běžný, zjednodušený, nebo testovací), kódy FIK, BKP a případně PKP jsou ve spodní části vytištěného dokladu. Přehled vydaných účtenek. V menu "Vydané účtenky" máte souhrnné informace o všech vámi vystavených účtenkách. Seznam obsahuje základní údaje jako je číslo účtenky, počet položek, celková cena, datum a čas prodeje, datum a čas zaevidování do EET, stav (přeneseno, chyba přenosu či demo). Ve sloupečku info lze zobrazit podrobné údaje o přenosu dat do EET jako je doba odezvy, velikost přenesených dat, kódy FIK, BKP, PKP a další údaje. Ve sloupečku Tisk je pak možné kompletní doklad znovu kdykoli vytisknout tak, jak to bylo možné hned po jeho vytvoření. Ve sloupečku Akce je možné smazat ty účtenky, které byly pořízeny v demo režimu (nebyl nahraný váš platný certifikát), nebo lze znovu do EET poslat ty účtenky, které se nepodařili odeslat hned při prodeji zboží zákazníkovi. Opětovné odeslání byste měli provést do 48 hodin po vydání účtenky. Pokud existují neodeslané účtenky, program o tom informuje jednak hned po přihlášení, dále v menu Provozovna a v menu Vydané účtenky. Pokud máte účtenek hodně, je zobrazeno jen 15 nejnovějších a v horní části tabulky lze přecházet na další stránky. Počet účtenek na stránce můžete změnit dole v položce "Řádků:". Všechny neodeslané účtenky lze rychle zobrazit dole kliknutím na tlačítko "Chybné". Tlačítkem "Všechny" lze zobrazit úplně všechny účtenky najednou bez ohledu na jejich počet (což může trvat dlouho). V části "Ze dne" můžete zadat konkrétní datum a program ukáže jen účtenky ze zvoleného dne. Úplně dole pak najdete 2 tlačítka pro export dat. Jednak sumární data, kde je kromě jiného hlavně číslo účtenky, počet položek, celková cena, rozpis daní a základů dle sazeb, datum vystavení, datum přenosu do EET, kódy FIK, BKP atd. Dále je dostupný také podrobný export, který obsahuje i všechny položky na účtenkách (každé zboží, cenu, počet kusů, rozpis DPH a základu atd. atd.). Soubory lze otevřít např. v Excelu, nebo je použít pro přenos dat do účetních či jiných systémů.